40 biblických nabídek a strategií pro podnikání, peníze a bohatství

Co má bible společného s podnikáním? Jaký je Boží postoj k podnikání a vydělávání peněz? Jak můj duchovní život ovlivňuje mé podnikání? Pochází skutečně bohatství od Boha? Dává Bůh peníze ? Věřím, že tento článek pomůže odpovědět na vaše otázky.

Jako podnikatel jsem zjistil, že bible je v určitých situacích velmi užitečná. Nyní pravidelně studuji Bibli, abych posílil svou víru a hledal duchovní vedení od Boha. Přestože nejsem náboženský fanatik, uznávám svrchovanost a svrchovanost Ježíše Krista; autor a finišer naší víry.

V průběhu studia bible jsem vždy narazil na některé citáty, které přidaly hodnotu mému životu a podnikání. Jedná se o slavné biblické citace týkající se podnikání, bohatství a peněz. Je docela vzrušující vědět, že Svatá Bible má co říci o podnikání, penězích a bohatství.

Takže aniž byste zbytečně ztráceli čas; Níže jsou Boží stanovisko, pokud jde o podnikání, peníze a bohatství. Pro snazší pochopení je uvedu ve formě nabídek. Zde jsou slavné biblické citáty o podnikání, penězích a bohatství, které jsem extrahoval při studiu bible.

40 biblických nabídek a strategií pro podnikání, peníze a bohatství

"Jděte k mravencům, ty lenoch; zvážit její způsoby a být moudrý. Nemá žádného průvodce, dozorce ani vládce, přesto poskytuje své maso v létě a shromažďuje jídlo při sklizni. “- Přísloví 6: 6-8

2. „Bohatství bohatého člověka je jeho silné město; ničením chudých je jejich chudoba. “- Přísloví 10: 15

" Ale měli byste si pamatovat na Pána, svého Boha;" protože on dává moc zbohatnout. “- Deuteronomy 8: 18

4. „Požehnání Pána vás obohacují a nepřidává s tím žádný smutek.“

5. „Milá žena si udržuje čest; a silní muži si zachovávají bohatství. “Přísloví 11: 16

6. „Při veškeré práci je zisk, ale mluvení o rtech má sklon pouze k pronásledování.“ - Přísloví 14: 23

„Protože vím, jaké myšlenky mám vůči tobě, myšlenky na mír a ne na zlo, abych ti dal očekávaný konec.“ - Jeremiáš 29: 11

8. „Přesto trochu spát, trochu spánku a trochu sepjatýma rukama spát; tak přijde vaše chudoba. “- Přísloví 6: 10-11

„Ten, kdo důvěřuje svému bohatství, padne.“ - Přísloví 11: 28

"Přeji vám především vše, co prosperuje a je v dobrém zdravotním stavu, i když vaše duše prospívá." - 3. John Vs 2

11. „Bohatství získané marností se sníží; ale ten, kdo shromažďuje práci, se zvětší. “- Přísloví 13: 11

12. „Dobrý člověk zanechal dědictví dětem svých dětí.“ - Přísloví 13: 22

"Neboť každé zvíře lesa je moje, a dobytek na tisíc kopcích." Znám všechny slepice hor; a divoká zvířata z pole jsou moje, “říká Pán Host. - Žalm 50: 10-11

14. „Tam, kde neexistují žádné voly, je postýlka čistá, ale mnohem větší je síla volů. - Přísloví 14: 4

"Zeptej se a bude ti to dáno." Jestli vás váš syn žádá o chléb, dáte mu kámen? Pokud požádá o rybu, dá mu hada? Pokud vy, zlí, víte, jak dávat svým dětem dobré dary, o co víc váš otec, který je v nebi. “- Matouš 7: 7-12

16. „Chudé nenávidí i sousedé; ale bohatí mají mnoho přátel. “- Přísloví 14: 20

"Pojďme společně uvažovat, " říká Hospodin. "Jestli budeš ochotný a poslušný, budeš jíst ovoce země." - Izaiáš 1: 18-19

18. „Koruna moudrých je jejich bohatství, ale bláznovství bláznů je bláznovství.“ - Přísloví 14: 24

"Poznejte se nyní s ním a buďte v klidu; tak k tobě přijde dobré." Potom položíš zlato jako prach; a zlato O'phir, jako kameny potoků. Hospodin Všemohoucí zlato bude tvou obranou a budeš mít spoustu stříbra. “- Job 22: 21-25

20. „Před čestí je pokora.“ - Přísloví 15: 33

"Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé." - 1. Korintským 1: 25

22. „Ten, kdo miluje potěšení, bude chudý a ten, kdo miluje víno, nebude bohatý.“ - Přísloví 21: 17

"Důvěřujte Hospodinu celým svým srdcem a neopírejte se o své vlastní pochopení." Všemi tvými způsoby ho uznávej a bude řídit všechny tvé cesty . “- Přísloví 3: 5-6

"Je lepší důvěřovat Bohu než důvěře v člověka." - Žalm 118: 8

25. „A potom se to stane; Vylévám svého ducha na celé tělo a vaši synové a dcery budou prorokovat, vaši staří sny sní a vaši mladí muži uvidí vidění. “Joel 2: 28

"Bohatství je se mnou, trvanlivé bohatství." Moje ovoce je lepší než zlato a můj příjem je lepší než výběr stříbra. “- Přísloví 8: 18-19

„Stříbro je moje, zlato moje, “ říká Hospodin hostitele . “- Haggai 2: 8

28. „Chudí a bohatí se setkávají společně; Pán je jejich stvořitelem. “- Přísloví 22: 2

"Dej a bude ti to dáno." Dobrá opatření, stisknutí, protřepání a běh, muži dají vašemu ňadru. “

„Ten, kdo dává chudým, nebude chybět.“ - Přísloví 28: 27

40 biblických nabídek a biblických strategií pro podnikání, peníze a bohatství

"Jen samotnou silou nikdo nepřevítězí."

32. „Ve všem je pod nebem období a čas na každý účel. Čas na výsadbu a čas na sklizeň; který je zasazen. Čas rozebrat a čas vybudovat “- Kazatel 3: 1-8

"Ten, kdo pozoruje vítr, nebude zasít a ten, kdo pozoruje mraky, nebude sklízet ."

"Závod není ani rychlý, ani bitva se silnými, není ani chléb moudrý, ani bohatý na muže rozumnosti, ani laskavost pro muže dovednosti, ale čas a náhoda se jim všem stává." - Kazatel 9: 11

35. „ Vidíš muže pečlivého ve svém podnikání? Bude stát před králi; nebude stát před marnými muži. “- Přísloví 22: 29

"Neboť to, co tvé ruce najdou, udělej to se vší silou;" protože v hrobě není práce ani zařízení, ani poznání, ani moudrost. “- Kazatel 9: 10

37. „ Ráno, zasej semeno své a večer, nedržte ruku; protože nevíte, který z nich bude prosperovat .

38. „Moudrost je obrana a peníze jsou obranou.“ - Kazatel 7: 12

39. „Pán je můj pastýř, nechci.“ - Žalm 23: 1

40. „ Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, stvořitel nebe a země. Je pro mě něco příliš těžkého ?