Jak zaregistrovat společnost s ručením omezeným v Nigérii

Zahájíte podnikání v Nigérii? Chcete zaregistrovat společnost s ručením omezeným v Nigérii? Poté si přečtěte, jak podrobně vysvětlím, jak začlenit firmu do Nigérie .

Nyní pro ty podnikatele, kteří mají zájem o registraci společnosti s ručením omezeným v Nigérii, je důležité, abyste věděli, že za tento úkol odpovídá CAC. Co je CAC a jaká je jeho funkce ? Komise pro korporátní záležitosti (CAC) je vládní orgán odpovědný za registraci obchodních jmen a společností v Nigérii. Aniž byste ztrácet čas, zaregistrujte se v Nigérii na společnost s ručením omezeným.

Jak zaregistrovat společnost s ručením omezeným v Nigérii

1. Je vhodné, abyste svou společnost s ručením omezeným zaregistrovali prostřednictvím právníka. To vám ušetří legální bolesti hlavy a pomůže vám vyhnout se nákladným chybám. Kontaktujte prosím právního poradce.

2. Minimální počet akcií, které lze registrovat u společnosti s ručením omezeným, je jeden milion akcií.

3. Prvním krokem k registraci společnosti je výběr tří jedinečných jmen pro vaši společnost. Příkladem je XYX Global Ltd nebo XYZ Nigeria Ltd. Poté CAC provede vyhledávání jmen a pokud bude jedno z vašich zvolených jmen shledáno vhodným a neregistrovaným, bude vám přiděleno.

4. Pokud vyberete své jméno, budete mít až 60 dní na dokončení celé registrace vyplněním a vyplněním formulářů.

5. Po hledání jména musíte vybrat své ředitele. To je po rozdělení podílu ředitelů.

6. K založení společnosti je třeba minimálně dvou lidí. Maximální počet je 50. Tito lidé jsou označováni jako ředitelé.

7. Nezletilý ( někdo mladší 18 let ) může být ředitelem společnosti pouze za předpokladu, že jsou dva další dospělí uvedení na seznamu ředitelů.

8. Pro vyplňování a vyplňování formulářů do CAC musí být dodány celé jméno, věk, rok narození a adresa bydliště všech ředitelů.

9. Cizinec může být rovněž ředitelem za předpokladu, že jeden nebo více ředitelů má bydliště v Nigérii. Abychom se vyhnuli zbytečným dotazům, je vhodné, aby si všichni ředitelé osvojili adresy Nigérie.

10. Musíte zadat navrhovanou adresu sídla vaší společnosti.

11. Všichni ředitelé musí před podáním žádosti o razítko a ověření podepsat vyplněné formuláře a memorandum o založení společnosti.

12. Po provedení razítka a ověření CAC vám bude vydáno osvědčení o založení společnosti.

Na závěr je vhodné požádat svého právníka o CTC. Co je to CTC? CTC ( Certified True Copy ) je kopie memoranda o sdružení, které bylo ověřeno a orazítkováno jako přesná věrná kopie MOA ve vlastnictví a souboru CAC.

A co je nejdůležitější, musíte mít na paměti, že cena za registraci společnosti s ručením omezeným není statická. Důvodem je neustále se měnící politika CAC. Chci, abyste také poznamenali, že cena, kterou zaplatíte za začlenění firmy, závisí na kalibru právnické firmy, kterou angažujete, nebo na tom, kolik vám váš advokát účtuje za poskytnuté služby.