Provozování chovu psů - 10 právních požadavků

Chcete začít a provozovat chov psů? Pokud ANO, je zde 10 zákonných požadavků pro úspěšné vedení chovu psů, aby se zabránilo zákonům.

Ve většině zemí existují právní požadavky, které regulují chov psů. Tyto právní požadavky jsou zavedeny, aby se zajistilo, že chovatelé psů dodržují stanovená pravidla. Pokud neexistují žádné právní předpisy upravující činnost chovatelů psů, je pravděpodobné, že by někteří chovatelé psů chtěli vyzkoušet některá krmiva - mohli chtít křížit plemena psů s jinými divokými nebo domácími zvířaty. Výsledek jejich experimentu může být nebezpečný pro celou komunitu.

Jsou zavedeny zákony, které zajistí, aby chovatelé psů poskytovali svým psům přiměřené ustájení, léčiva a také pojistné krytí. Ve vyspělých zemích nemůžete mít povoleno začít podnikat v chovu psů, aniž byste dodrželi náležité kroky k získání licence a povolení et al.

Ve skutečnosti bude vaše chovatelská stanice a celé vaše zařízení zkontrolováno dříve, než vám bude povoleno zahájit chov psů.

Měli byste mít také finanční a morální způsobilost k péči o psy, než budete moci získat licenci a povolení k zahájení podnikání v chovu psů. Všechny tyto jsou zavedeny jako vodítko proti zneužívání a zanedbávání psů; psi, kteří zůstanou toulat po ulici, mohou ve společnosti představovat nepříjemnost.

Nyní se rychle podívejme na 10 zákonných požadavků na provozování chovu psů;

Úspěšně provozovat plemeno psa - 10 zákonných požadavků

  1. Musíte získat povolení a licenci od příslušného ministerstva zahraničí

Pokud máte v úmyslu začít podnikat s chovem psů, je jedním ze zákonných požadavků, které musíte splnit, nejprve získat povolení a licenci od příslušného státního úřadu ve vaší zemi. Pokud se zapojíte do komerčního chovu psů bez tohoto požadavku, bude váš chov psů ukončen a po přistání můžete skončit ve vězení.

  1. Musíte zajistit svým psům správné ustájení

Dalším zákonným požadavkem, který se od vás očekává, pokud chcete jít do chovu psů, je to, že musíte svým psům zajistit správné ustájení. Neočekává se, že vaši psi zůstanou venku. Vaše chovatelská stanice musí splňovat požadované normy, než bude moci vydat licenci a povolení k komerčnímu chovu psů.

  1. Musíte zakoupit pojištění chovatelů

Očekává se, že si zakoupíte pojištění chovatelů, pokud se zabýváte chovem psů. Existuje spousta pojišťoven, které prodávají jedinečné pojištění pro ty, kteří se zabývají chovem psů. Poraďte se se svým pojišťovacím makléřem a budete dobře vedeni ohledně nejlepšího pojistného krytí, které si můžete koupit pro své podnikání se psem.

  1. Očekává se, že zaregistrujete své psy na klinice veterinářů

Dalším zákonným požadavkem, který musíte splnit, pokud chcete jít do chovu psů, je to, že musíte své psy zaregistrovat na veterinární klinice. To je ale na místě, aby se zabránilo zbytečné smrti psů.

  1. Za žádných okolností nesmíte ubytovat své psy a jiná zvířata ve stejném kleci

Neočekává se, že budete chovat své psy s jinými zvířaty ve stejné kleci. Pokud provozujete zvířecí farmu, očekává se, že poskytnete různá zvířata (klec) pro různá zvířata. Umístění různých zvířat ve stejné kleci je nebezpečné. Ve skutečnosti je součástí toho, co je třeba zkontrolovat před udělením povolení a oprávnění k provozování chovu psů, bydlení, které máte pro své psy na zemi.

  1. Musíte křížit - chovat své psy s jinými zvířaty

Ve skutečnosti je jedním z hlavních důvodů, proč existují právní požadavky upravující podnikání v chovu psů, zajistit, aby lidé nekřížili plemena psů s jinými zvířaty. To může být pro společnost nebezpečné. Pokud budou mít lidé možnost experimentovat s křížením, spousta věcí se pokazí. Ve většině zemí světa je trestným činem křížení plemen psů s jinými zvířaty.

  1. Zařízení pro chov psů musí splňovat standardy veřejného zdraví a bezpečnosti

Dalším zákonným požadavkem, který musíte dodržovat, pokud provozujete chov psů, je to, že vaše zařízení pro chov psů musí splňovat normy veřejného zdraví a bezpečnosti ve vaší zemi nebo státě. Místa, která mohou být použita pro chov psů, jsou upravena územními zákony. Před nastavením chovatelské stanice na jakémkoli místě byste se měli zeptat místního úřadu, aby se ujistili, že jste na správném místě.

  1. Vaši psi nesmí být vlevo Roaming Street

Pokud podnikáte v chovu psů, nesmíte dovolit svým psům putovat po ulici. Pokud je váš pes chycen při putování ulicí, bude váš pes zatčen a zadržen. Než bude váš pes propuštěn, museli byste zaplatit pokutu, a pokud se nikdo neobjeví, aby psa nárokoval, bude pes připraven k adopci. Pokud musíte chodit se svým psem na ulici, musí být připoután a pod kontrolou.

  1. Musíte své psy podrobit očkování tak, jak je třeba

Dalším zákonným požadavkem, který musíte dodržovat, je to, že musíte své psy podrobit očkování v době jejich splatnosti. Toto je zavedeno za účelem kontroly šíření nemocí mezi psy nebo dokonce přenosu nemocí ze psů na člověka nebo ze psů na jiná zvířata.

  1. Vaši psi nesmějí zůstat sami, aby se o sebe postarali

Pokud se chystáte do chovu psů, musíte být připraveni trávit čas pečováním o své psy. Je to trestný čin, když necháte své psy samy, aby se o sebe postaraly. Pokud musíte cestovat, očekává se, že přidělíte někoho, kdo vám pomůže starat se o své psy, když jste pryč.

Tyto zákonné požadavky se v jednotlivých zemích liší, proto je důležité zjistit si právní požadavky pro vaši zemi u příslušného státního úřadu.